te verzekeren personen geb. datum wintersport/bijz. sport
(uitleg)
1.
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

te verzekeren personen geb. datum wintersport/bijz. sport
2.
3.
4.
5.
6.
ingangsdatum
verzekeringsduur dagen

dekking incl. ongevallen nederland/europa wereld
bagage (uitleg) pakket 1 pakket 2 geld/cheques


Toeslagen

Premie per persoon per dag Pakket 1 (uitleg) Pakket 2 (uitleg)
(kinderen tot 5 jaar zijn gratis meeverzekerd) ongevallenverzekering ongevallenverzekering
(wel vermelden maar niet berekenen) nee ja nee ja
Europadekking 0.80 0.95 1.20 1.35
Werelddekking 1.60 1.75 2.00 2.15

Toeslagen: wintersport en bijzondere sporten (uitleg) : EUR 1.00 per persoon per dag
geld cheques tot maximaal EUR. 500 : EUR 0.50 per dag per polis
Automobilistenhulp EUR 10.00 per auto
Annuleringskostenverz. 4,5% over de totale reissom (plus 7% assurantiebelasting)
Poliskosten EUR. 3.50

Premieberekeningen


Personen
voor personen geldt basispremie ad. p.p.p.d.
voor personen geldt wintersporttoeslag ad. p.p.p.d.
uitbr. geld en cheques
totaal per dag
x dagen


Automobilistenhulp
Vervoermiddel Kenteken


Annuleringsverzekering
Gereisd wordt per vervoermiddel :
Naar
Boekingsdatum
Totale reissom (max. EUR. 10.000)
Annuleringsverzekering:
Eenmalige poliskosten:
__________
totale premie (minimum premie € 10,-)

U machtigt ons de totale premie eenmalig af te schrijven van uw rekeningnr

SOS-Centrale tel.nr. 0031 20-6515151
(de maatschappijnaam en het polisnummer geven wij u direkt na uw aanvraag door)