Privacy is uiterst belangrijk
Binnen deze website worden veel persoonlijke gegevens opgeslagen. Niet alleen de gegevens zoals die op de diverse (maatschappij-)computers worden bijgehouden en die van onze eigen computers, maar tevens al die gegevens die u zelf toevertrouwt aan uw financieel dossier. Uiterste zorg is dan ook hieraan besteed om uw privacy te waarborgen. 

Firewall
Alle computers waar informatie is opgeslagen, zijn standaard beveiligd met een zogenaamde firewall. Voor derden is het vrijwel onmogelijk geworden om toegang te krijgen. Hiermee zijn uw vertrouwelijke gegevens niet direct aan het internet gekoppeld.

Encryptie
Tijdens het transport tussen computers worden de gegevens ge-"encrypt". Deze worden voor verzending gecodeerd en daarmee (tijdelijk) onleesbaar gemaakt.  Wij gebruiken de techniek Secure Sockets Layer; deze wordt ook bij internetbankieren toegepast: .

Toegangscodes
Uw dossier is alleen toegankelijk met twee codes:
1. Uw gebruikersnaam
2. Uw wachtwoord

Uw financieel dossier kunt u dus uitsluitend openen met twee toegangscodes. De eerste bepaalt u zelf, de tweede ontvangt u van ons. Na het inloggen kunt u desgewenst de codes wijzigen. Het is dus van belang deze codes zorgvuldig te bewaren. Als u onverhoopt uw codes kwijt bent, dan zenden wij u uiteraard nieuwe toegangscodes.