Uw financieel dossier
Via uw financieel dossier krijgt u onder meer toegang tot uw gegevens, zoals die in onze computers worden bijgehouden. U krijgt daar een compleet beeld van uw verzekeringen, hypotheken en andere financiŽle producten. Hierbij kan gedacht worden aan verzekerde bedragen, premies en contractnummers. 

Wijzigingen
Via uw dossier kunt u ook wijzigingen aan ons kunt doorgeven door de gegevens op de kaart te wijzigen en te verzenden. Het systeem legt uw wijzigingen vast. De oude gegevens worden opgeslagen en zijn te allen tijde in het archief op te roepen.

Schade
Ook het online melden van schade is mogelijk. U gaat via uw financieel dossier naar uw verzekeringen. U zoekt daar de juiste poliskaart uit en klikt op "schade". Na het invullen van het schadeformulier kunt u deze digitaal verzenden en printen. Aangezien veel verzekeraars nog een ondertekening eisen, kunt u het geprinte exemplaar per post nazenden. 

Voortgang
Bij ieder financieel product en schade krijgt u inzage in de werkzaamheden die wij hebben verricht. Via de button "Documenten"  kunt u onze memo`s vinden en vrijwel alle gevoerde correspondentie. Openheid van zaken om u optimaal te informeren.

Omdat u waarschijnlijk graag al uw financiŽle zaken bij elkaar wilt zien, is het tevens voor u mogelijk zelf gegevens toe te voegen aan uw financieel dossier. U kunt hierbij denken aan gegevens van verzekeringen die (nog) niet via ons lopen of van uw pensioenregeling. 

Agenda
Ook is het mogelijk een persoonlijke agenda bij te houden in het financieel dossier.
De werkwijze is als volgt.
1. Kies een jaar en een datum.
2. Voer een agendapunt in, bijvoorbeeld het verlengen van een rijbewijs.
3. Geef aan op welke datum u herinnerd wilt worden. 
Vervolgens ontvangt u op die datum een herinnering in uw e-mailbox.

Extranetten
Hier kunt u de link naar een intranet van bijvoorbeeld uw sportvereniging kwijt met loginnaam en wachtwoord. Alle inloggegevens worden overzichtelijk in een beveiligde omgeving opgeslagen en u hoeft maar een maal inloggevens te onthouden.

Notities
In uw financieel dossier vindt u tevens een button "notities". Uw eigen prive-notitieblok. Voor alles wat u niet meer wilt vergeten. De namen van vakantievrienden, telefoonnummers, speciale adressen, kortom alles waarvan u vindt dat het niet vergeten mag worden.

Ondernemers
Speciaal voor ondernemers is een afzonderlijke module toegevoegd voor personeelsbeheer. Binnen die module kunt u van alle medewerkers bijhouden aan welke regelingen ze ieder individueel meedoen. U kunt hierbij denken aan pensioen, WIA-hiaat, ANW-gat en ziekteverzuim. Meer informatie op de volgende pagina.