Een collectief personeelspakket
Werkgevers worden steeds zuiniger op hun personeel. Tal van employee-benefits wordten bedacht om het personeel aan de onderneming te binden.

Het personeelspakket
Wanneer u nog verder wilt gaan voor uw medewerkers, kunt u overwegen te komen tot een personeelspakket. Veel verzekeraars bieden, voor dergelijke pakketten, extra kortingen. Andere verzekeraars verlenen voor personeelspakketten extra dienstverlening, zoals wachtlijstbemiddeling en re´ntegratieondersteuning. Maar welke verzekeraar we daarvoor ook nemen, uw personeel vaart er wel bij.

Binnen het personeelspakket kunnen worden ondergebracht:

  • Ziekteverzuim
  • WIA-gat
  • WIA-surplus
  • Pensioen
  • Ongevallen
  • Spaarloon
  • Levensloop

Binnen het personeelspakket is alleen de ziekteverzuimverzekering gericht op uw eigen onderneming. Alle andere onderdelen zijn gericht op het welzijn van uw medewerkers.

Ziekteverzuim
Wanneer uw ziekteverzuimverzekering in dit dossier is opgenomen, kunt u via de personeelskaart alle ziektemeldingen van uw personeel registreren. Ziek- en hersteldmeldingen kunt u via het systeem doorgeven aan de arbodienst en de verzuimverzekeraar.

Continu´teit
Verzekeringen zijn in beginsel gericht op het voorkomen van financiŰle rampen. Voor de ondernemer betekent dit het zoeken naar continu´teit en winstmaximalisatie. Met een personeelspakket voegt u daar iets aan toe: tevreden personeel. Draagt dat niet feitelijk tevens bij aan de continu´teit?