Hoe adviseren wij u over sparen en beleggen
Bij sparen en beleggen gaat het om vermogensopbouw. Dit kan op tal van manieren. Belangrijk hierbij is vast te stellen welke doel u hiermee voor ogen hebt. Als het spaardoel op korte termijn behaald moet worden, bijvoorbeeld een nieuwe auto, dan zal u eerder kiezen voor sparen. Ligt het spaardoel verder weg, dan zult u wellicht eerder kiezen voor aandelen. Hierbij zijn diverse combinaties mogelijk.

Wij helpen u bij het vaststellen van uw beleggingsprofiel; dit betekent het vinden van de balans tussen rendement en zekerheid. Hiermee rekeninghoudend wordt een passend product gezocht. Vervolgens helpen wij u met het zoeken naar de meest geschikte aanbieder.

We vragen de spaarrekening, beleggingsrekening of -verzekering voor u aan, controleren de juistheid van de gegevens en blijven constant uw vaste aanspreekpunt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de vervolgpagina’s van "vermogensbeheer".