Risicobeheer
Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan, zoals voor aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, schepen, inboedel, enzovoort. Maar het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn.

Het doel is om uw risico’s in kaart te brengen. Het kan gaan om de bescherming van uw bezittingen en vermogen of de gevolgen van overlijden en lang leven. Risicobeheer brengt die risico’s in kaart en zoekt naar oplossingen. Soms kunnen die oplossingen uitsluitend gevonden worden via een verzekering.

In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort polis is noodzakelijk en welke verzekeraar levert die. Het heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten worden. Op voorwaarden en zeker ook op prijs.

Omdat wij voor 100% onafhankelijk en los van de verzekeraars werken, kunnen wij inderdaad die vergelijking maken. Soms met behulp van speciale computerprogramma’s.Wanneer zo alle risico’s in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.

We vragen, in nauw overleg met u, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dan nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren correct zijn. Ook wanneer daarna uw omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met u, uw polissen aanpassen.

Mocht er dan schade zijn? Dan regelen wij het totale schadetraject. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen.