Aanpassen
Hypotheeklasten bestaan, zoals (wellicht) bekend, uit drie onderdelen: rente, aflossing en verzekeringsdekkingen. Om daarbij zoveel mogelijk betalingszekerheid in te bouwen kunt u de rente vastleggen, zodat het percentage de eerste xx jaren niet zal wijzigen. Voor de methode van aflossen wordt zelfs een vorm gekozen, die in beginsel zelfs 30 jaar lang juist zou moeten zijn. Uw keuzes zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals u die in uw toekomst verwacht. 

Het betekent echter wel dat wijzigingen in die omstandigheden ook een wijziging in uw hypotheek noodzakelijk kunnen maken. Een paar voorbeelden:

  • Gaat u eerder met pensioen, dan kan het zinvol zijn na te gaan of ook de einddatum van uw hypotheek verschoven zou moeten worden. 
  • Gaan uw kinderen later dan gepland studeren, dan kan er behoefte ontstaan aan rust in uw lastenpatroon (ander rentecontract).
  • Komt de marktrente fors lager uit dan uw eigen hypotheekrente, dan kan het zinvol worden na te gaan of boete betalen en "oversluiten" de moeite loont.
  • Stijgen de aandelenkoersen, dan kan wisseling van hypotheekvorm zinvol zijn (vermogensvorming).
  • In een periode van dalende aandelenkoersen zal doorgaans weer meer behoefte aan extra zekerheid bestaan.
  • Een geplande verbouwing kan soms goed gefinancierd worden met een extra lening. Soms kan ook een wijziging van de bestaande lening beter uitkomen.

Zomaar een paar voorbeelden van situaties waarbij het beslist goed kan zijn na te gaan of ook de gekozen hypotheekoplossing gewijzigd zou moeten worden. Maar hoe uw toekomst er ook uit gaat zien, het is goed om er nu zoveel mogelijk rekening mee te houden. Zodat u "straks" alle aanpassingen die nodig zijn makkelijk kunt doorvoeren.