Premiedepot
Wanneer u klikt op "hypotheekvormen", zal het u opvallen dat bij veel van de vormen de aflossing plaatsvindt door middel van een vorm van levensverzekering. De "traditionele levenhypotheek", maar ook de "spaarhypotheek", de "hybridehypotheek" en zelfs de "unit-linked-hypotheek" en de "universal-life-hypotheek", het zijn allemaal hypotheekvormen waarbij een vorm van levensverzekering is gekoppeld. Een levensverzekering waarvoor periodiek premie verschuldigd is.

Nu bestaan de hypotheeklasten enerzijds uit (fiscaal aftrekbare) rente en anderzijds uit (niet aftrekbare) premie voor de gekoppelde levensverzekering. Met een "premiedepot" voegen we daar iets aan toe: extra renteaftrek.

Vanuit dat premiedepot, dat gevuld wordt met eigen vermogen (spaargeld of overwaarde in de eigen woning), worden de premies voor de gekoppelde levensverzekering voldaan. Het resultaat is dat de maandlasten uitsluitend nog bestaan uit fiscaal aftrekbare rente. Zo kan een premiedepot bijdragen aan lagere maandlasten.

Het premiedepot betekent wel een hogere hypotheek. De eigen middelen zijn immers niet aangewend om de lening te verlagen, maar om het premiedepot te vullen. Een een hogere hypotheek betekent tevens dat verhuizen moeilijker kan zijn. Of het premiedepot in uw geval zinvol is om toe te passen, hangt dus af van meer alleen dan de behoefte aan lage maandlasten. Maar het is een interessante mogelijkheid.