Hoog-laag-constructie
Zoals bekend wordt binnen de gekoppelde levensverzekering belastingvrij vermogen opgebouwd. Vermogen om aan het einde van de looptijd ineens de hypotheek mee af te lossen. Terwijl de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar blijft (binnen zekere grenzen), blijft de rentevergoeding voor de levensverzekering dus belastingvrij. 

Op grond van die vrijstelling bestaat vaak behoefte om alle premies ineens en vooraf te mogen voldoen. Het zou immers betekenen dat, net als bij het premiedepot, daarna nog uitsluitend fiscaal aftrekbare rente over zou blijven. Helaas is juist dat binnen de belastingwetgeving niet toegestaan. Althans niet wanneer de waarde belastingvrij binnen box 1 opgebouwd dient te worden. Vandaar de "hoog/laag"-constructie. 

De fiscus staat toe in de beginperiode meer premie te voldoen, waarna de latere premies lager mogen zijn. Concreet mag echter de hoogste premie nooit hoger zijn dan het tienvoud van de laagste. Simpel gezegd betekent de hoog-laag-constructie dat de eerste hoge premie(s) worden voldaan uit beschikbare eigen middelen, waarna de maandlasten zullen bestaan uit de (normale) hypotheekrente plus de (veel lagere) premies voor de levensverzekering.