Inkomensdepot
Wie over voldoende eigen middelen beschikt kan, los van het premiedepot en de hoog-laag-constructie, nog een stap verder gaan: het inkomensdepot.

Bij de hoog-laag-constructie (zie hiervoor) worden lagere maandlasten gemaakt door een deel van de premies voor de levensverzekering vooruit te voldoen. Bij het premiedepot wordt de maandlast nog lager gemaakt door (bijna) alle premies vanuit dat depot te voldoen, zodat uitsluitend nog fiscaal aftrekbare rente voldaan wordt. Om een inkomensdepot te gebruiken zijn meer eigen middelen nodig.

Bij het inkomensdepot wordt simpelweg (een deel van) de eigen middelen aangewend om de lasten te kunnen voldoen. Het betekent dat niet alleen de premies voor de gekoppelde levensverzekering voldaan wordt vanuit een depot, maar dat ook (een deel van) de rente vanuit een depot wordt voldaan. Het zorgt met zekerheid voor een verdere verlaging van de maandlasten.Een (groot) deel van de maandlasten wordt immers voldaan vanuit het depot. Het maandinkomen wordt dan ook duidelijk minder belast.

Risico waardeontwikkeling
Wie zijn inkomensdepot niet beschikbaar houdt via een spaarrekening maar via een beleggingsrekening, dient zich er van bewust te zijn dat dit extra risico’s meebrengt. Vaak wordt bij een inkomensdepot een bepaalde groei verondersteld van het depot zelf. Bij een depot van € 100.000 en een groei van 12% kunnen heel wat jaren opnames van € 20.000 worden gedaan. Zou de groei echter 0 zijn, dan is uw depot na vijf jaren leeg. Bij een negatieve groei zelfs eerder.

Of een inkomensdepot de voorkeur zal verdienen, hangt dan ook met name af van de vraag of de hypotheeklasten ook voldaan kunnen worden uit uw reguliere inkomen.