Gevaren
Creatief omgaan met het beschikbare eigen vermogen kan zeker een verlaging van de maandlasten betekenen. Het kan zelfs in een aantal gevallen betekenen dat er vermogensgroei gaat ontstaan, die verder gaat dan de waardestijging van de woning.Al zal dat uiteraard mede afhankelijk zijn van de gekozen hypotheekvorm. Toch kennen de verschillende constructies ook een aantal gevaren waar we niet aan voorbij mogen gaan. Voordelen, maar ook nadelen. We zetten ze even voor u op een rij.

Verhuizen
De meeste vrijheid wordt verkregen door de beschikbare eigen middelen in te zetten voor een verlaging van de hypotheek. Niet voor een depot-constructie, maar simpelweg inzetten als eigen geld om de woning te kopen met een lagere hypotheek. Zo onstaat er maximale verhuisvrijheid, omdat verhuizen nu eenmaal afhankelijk is van de vraag of de hypotheek afgelost kan worden uit de verkoopopbrengst van de woning.  Bij een lagere hypotheek is de woning nu eenmaal sneller verkoopbaar. Zijn de eigen middelen echter ingezet voor een depot-constructie, dan zal dat dus gepaard gaan met een hogere hypotheek. Of dat de verhuisbaarheid in gevaar brengt zal uiteraard van de omstandigheden afhangen.

Bandbreedte
We zeiden het al, de hoogste premie mag (fiscaal gezien) niet hoger worden dan 10x de laagste premie. Bij een spaarhypotheek kan dat problemen opleveren. De premie die in rekening wordt gebracht, is immers voor 100% afhankelijk van het percentage hypotheekrente. Stijgt de hypotheekrente, dan stijgt eveneens de rentevergoeding voor het spaardeel, wat als direct gevolg een verlaging van de premie heeft! 

Kiest u dus voor een spaarhypotheek, dan kan het gevaarlijk zijn te kiezen voor een hoog-laag van 1:10. De lage premie (die dus minimaal 10% uit moet maken van de hoogste) zal bij een renteverhoging immers verder worden verlaagd. En dus zelfs lager kunnen worden dan de vereiste 10%. De oplossing is ofwel niet te kiezen voor 1:10, maar bijvoorbeeld voor 1:8. Dat geeft extra ruimte. Is toch gekozen voor een verhouding van 1:10 en stijgt uw hypotheekrente, dan kunt u de premie toch op die 10% houden door de hypotheekduur te verkorten. Een nog makkelijker oplossing is uiteraard te kiezen voor een hypotheekrente van minimal 20 jaar vast.