Wat is hypotheekplanning?
Een hypotheek is eigenlijk niets anders dan een plan om vermogen op te bouwen met onroerend goed als onderpand. Een lening dus om in eerste instantie van de woning gebruik te kunnen maken maar ook om bezit op te bouwen.

Dat betekent dat we heel zorgvuldig na moeten gaan op welke momenten in uw leven die leningvoor problemen zou kunnen gaan zorgen. Het zal duidelijk zijn dat we daarbij rekening moeten houden met de momenten waarop uw inkomen veranderen kan.

De geboorte van de kinderen is zon moment. Vaak zal dan een van beide ouders (tijdelijk) minder willen werken. Ook de pensionering is zon moment, omdat het inkomen dan vaak zelfs permanent daalt. Zo maar twee van de momenten waarop het inkomen kan dalen. Er zijn echter ook periodes waarin een sterke stijging optreedt van de kosten. Zoals tijdens de studie van de kinderen.

Om al die berekeningen goed te kunnen maken, gebruiken we een geavanceerd computerprogramma waarmee we iedere hypotheekmogelijkheid door kunnen rekenen.

Zoeken
Voordat we echter die berekeningen met u zullen maken, gaan we eerst goed met u na aan welke eisen uw hypotheek zal moeten voldoen. Welke aflossingsvorm heeft de voorkeur? Welke rentevaste periode? Moeten er speciale constructies worden gehanteerd? Kortom, hoe moet uw hypotheek er uit zien? Daar zullen we met zorg bij stil gaan staan.