Gezinsuitbreiding
Jonge mensen die een eigen huis willen kopen, hebben het vaak niet makkelijk op het huizenmarkt. Hoewel er signalen zijn die aangeven dat de markt momenteel wat minder gespannen is, blijven de huizenprijzen onveranderd hoog. Voor jonge tweeverdieners is het dan ook op het eerste gezicht heel aantrekkelijk om beide inkomens volledig mee te laten tellen voor de hypotheek.

Begrijpelijk. Met een dubbel inkomen komen immers ook de duurdere huizen binnen bereik. 
Toch is een kanttekening hier wel op zijn plaats.

Wanneer bijvoorbeeld met gezinsuitbreiding rekening gehouden wordt, brengt dat grote financiŽle veranderingen met zich mee. Een of beide partners zullen minder gaan werken, waardoor de inkomsten, gedurende een aantal jaren, flink lager zullen zijn. De uitgaven daarentegen zullen vaak omhoog gaan. Denk hierbij niet alleen aan de dagelijkse kosten die kinderen nu eenmaal met zich meebrengen, maar denk ook aan de studiekosten op latere leeftijd. Bij de hypotheekplanning zal hier terdege rekening meegehouden moeten worden.

(Eerder) stoppen met werken is eveneens een onderwerp waarmee gerekend moet worden.
Daarover gaat de volgende pagina.