(Eerder) stoppen met werken
Wie op de pensioendatum, doorgaans de 65ste verjaardag, stopt met werken, wordt op dat moment vrijwel altijd geconfronteerd met een verlaging van het inkomen. Diege die vr de 65ste verjaardag  met pensioen wil, zal doorgaans dat tekort nog verder zien oplopen.

De vraag is of uw toekomstig inkomen voldoende is om de verwachte hypotheeklasten te kunnen blijven voldoen. Het betekent simpelweg dat bij het vaststellen van de looptijd eerst gekeken zou moeten worden naar uw pensioeninkomen. Wordt vastgesteld dat het pensioeninkomen inderdaad te laag is, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Zoeken naar (toekomstig) extra inkomen om de hoge lasten te kunnen blijven voldoen.
  2. Zoeken naar (toekomstige) lastenverlaging om met het lagere inkomen rond te kunnen komen.

Oplossingen
Vaak wordt die lastenverlaging gevonden in het korter maken van de looptijd van de hypotheek. Ook kan uiteraard meegewogen worden dat op de pensioendatum de eventuele kinderen niet meer "tot uw last komen". In die gevallen zal minder inkomen niet nadelig hoeven te zijn. Er staan immers lastenverlagingen tegenover?

Blijkt er onvoldoende inkomen te zijn en tevens onvoldoende lastenverlichting, dan zullen we met u op zoek moeten gaan naar mogelijkheden uw pensioeninkomen te verhogen.
En daarmee betreden we het terrein van de pensioenaanvulling.

Het zal duidelijk zijn dat een hypotheek niet alleen een lening is, maar dat de hypotheek een compleet financieel plan zou moeten zijn. De hypotheek loopt immers, als het ware, dwars door alle levensfasen heen. In iedere fase zal de hypotheek moeten aansluiten bij de dan bestaande situatie.

Ook na een voortijdig overlijden van een van de partners zal de hypotheek dragelijk moeten zijn. Daarover gaat de volgende pagina.