Overlijdensrisico
Het overlijden van een partner is bepaald geen gebeurtenis om graag bij stil te staan. Los van dat emotionele aspect zal er tevens vaak een financieel gevolg zijn. Zo kan het overlijden van een partner enerzijds gevolgd worden door een daling van het gezinsinkomen. Anderzijds kan het zelfs een verzwaring van de lasten met zich meebrengen. Zoals bijvoorbeeld wanneer er kinderen achterblijven die nog verzorging nodig hebben.

Om in die gevallen al te grote financiŽle gevolgen te voorkomen, wordt vaak gekozen voor een overlijdensrisicoverzekering. Vaak wordt een dergelijke overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld door de geldgever of is het standaard in de hypotheek meegenomen. Partners hebben daarbij dan nog wel de keuze voor welk bedrag er een verzekering wordt afgesloten en of dit op een of beider levens wordt gedaan.

Maar eerst...
Voordat die beslissing wordt genomen, zullen we echter eerst stil moeten staan bij de vraag of die inkomstendaling inderdaad aan de orde is. We zullen met u na moeten gaan wat eventueel al binnen uw pensioenregeling is geregeld, wat de overheid mogelijk al geregeld heeft of wat u zelf al heeft geregeld.

Maar centraal blijft de vraag staan:  kan de nabestaande alle lasten nu en in de toekomst opbrengen?

Tot slot nog het risico van arbeidsongeschiktheid.
Daarover gaat de volgende pagina.