Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
Er zal geen enkele discussie plaats hoeven te vinden over de vraag wat in deze twee gevallen aan de orde zal zijn: een (forse) daling van het inkomen. Daarnaast kunt u te maken hebben met extra kosten, zoals aanpassingen in uw woning. Het is nog maar de vraag of ook dan de hypotheek nog kan worden opgebracht.

Het is in principe mogelijk om voor beide risico`s in combinatie met de hypotheek een speciale verzekering af te sluiten. Afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden zal de hypotheek dan gedurende een bepaalde tijd geheel of gedeeltelijk worden doorbetaald. Ideaal is de regeling zeker niet. Temeer daar deze verzekeringsvorm slechts gedurende een beperkt aantal jaren financiŽle ondersteuning geeft. Maar het is goed om er toch bij stil te staan.

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering noodzakelijk is, hangt af van wat de werkgever al heeft afgedekt. Of wat de overheid al geregeld heeft.

In ieder geval kan het verstandig zijn om problemen, door welke reden dan ook, voor te blijven door niet tot het uiterste te lenen. Dan blijft er wat meer ruimte over voor financiŽle wensen of om tegenvallers op te vangen. Een goede risicoanalyse blijft echter noodzakelijk.