Voorwaarden
Hypotheekvormen verschillen. In mogelijkheden, lastenpatronen en eigenschappen. Maar ook de geldgevers zelf verschillen onderling. Niet alleen in rentepercentages, maar ook in voorwaarden. Het rentepercentage wisselt net zo vaak als u wilt, iedere vijf jaar, iedere tien jaar of nog anders. U kunt daar dus, indien u dat wilt, zelf wijzigingen in aanbrengen. 

De voorwaarden van de geldgever echter gaan net zo lang mee als uw hypotheek. Ze liggen vast! De voorwaarden zijn immers dwingend vastgelegd in de hypotheekakte. Het is overigens onmogelijk om hier alle voorwaarden op te sommen. Wel kunnen we u een overzicht geven van de vaak geconstateerde verschillen. 

Verhuisregeling

 • Mag het geldende rentecontract, bij verhuizing, worden meegenomen naar een volgende woning?
 • Mag het geldende rentecontract, bij verhuizing, worden doorgegeven aan de nieuwe koper?

Tussentijds geld opnemen

 • Is het toegestaan eerder afgeloste bedragen weer kostenloos op te nemen?
 • Kent de geldgever de mogelijkheid een hogere hypotheekinschrijving aan te houden, zodat toekomstige hypotheekverhogingen plaats kunnen vinden zonder hypotheekakte?

Vervroegde aflossing

 • Standaard is gebruikelijk dat 10% van de lening zonder boete eerder ingelost mag worden. Soms zelfs 25%.
 • Welke boete wordt berekend? Soms is dat de "contante waarde" van het renteverlies, soms ook slechts een paar maanden extra rente.

Rentevaste periodes

 • Vrijwel alle geldgevers kennen de 5-jaar-vaste rente en de 10-jaar-vaste rente. Kan de rente ook langer vastgezet worden? 20 jaar of zelfs 30 jaar?
 • Kent de geldgever ook de mogelijkheid, in tijden van extreem hoge rente, de rente slechts één maand vast te zetten?
 • Kent de geldgever ook beschermconstructies? Zo ja, welke? Mogen die ook tijdens de looptijd worden ingezet?
 • Bestaat de mogelijkheid tot tussentijds rentemiddelen?

Hypotheekvormen

 • Welke verschillende hypotheekvormen kent de geldgever?
 • Kan er tussentijds van hypotheekvorm gewisseld worden? Zo ja, tegen welke kosten?
 • Wil de geldgever, bij vormen met een gekoppelde levensverzekering, beslist de "eigen" polis hanteren of mag u bestaande polissen koppelen? Zeker wanneer u de mogelijkheid wilt houden te wisselen van geldgever is dit belangrijk.