Boxhoppen
In onderstaand voorbeeld zullen wij aangeven dat een goede boxkeuze geld oplevert. Het overhevelen van box 3 naar box 1 wordt met een moderne term ook wel boxhoppen genoemd. 

Oud regime
Onder het oude fiscale regime ging het er bij hypotheken om zo lang mogelijk rente te voldoen, liefst helemaal nooit af te lossen en daarnaast in een kapitaalverzekering vermogen op te bouwen. Voldoende om de lening op de einddatum ineens af te lossen. Al sinds 1992 werd dit belastingvrij sparen beperkt door de Wet Brede Herwaardeing, een reeks van regeltjes waaraan steeds voldaan moest worden. Aan deze oude regels zijn, nu de nieuwe belastingwetgeving is ingevoerd, eigenlijk alleen een aantal regels toegevoegd. Daarbij zijn de "oude" regels van toepassing voor "oude" polissen (die dan ook nauwelijks meer gewijzigd mogen worden, en de nieuwe regels zijn dus voor de nieuwe polissen. Belangrijk is overigens tevens dat de "oude" polissen onmiddelijk op de warme belangstelling van de fiscus kunnen rekenen, zodra aan die "oude" polissen niet toegestane wijzigingen worden aangebracht.

Nieuw regime
Nieuwe polissen (en, zoals gezegd, oude gewijzigde polissen) vallen onder het nieuwe regime onder de belastingheffing van box 1 of box 3.
Binnen box 1 moet de uitkering van de polis verplicht worden aangewend voor het aflossen van de hypotheek. Keert de polis meer uit dan nodig is om de hypotheek in te lossen, dan wordt het meerdere belast als inkomen. Daar staat tegenover, dat de waarde constant vrij van belasting zal blijven. Binnen box 3 wordt de waarde wel belast (vermogensrendementheffing), maar bestaat geen verplichting de hypotheek ermee af te lossen. Al zal dat uiteraard afhankelijk zijn van de onderhandelingen met de betrokken geldgever.

De keuzes
In welke box uw polis geplaatst dient te worden, zal dus afhankelijk zijn van de vraag:

  • Van welk jaar is de polis (nieuw of van voor 15 september 1999)
  • Welk ander vermogen is nog aanwezig
  • Op welke manier zijn de fiscale vrijstellingen al in gebruik

In het algemeen kan gesteld worden dat een nieuwe hypotheekpolis in box 3 geplaatst zou moeten worden tot het moment dat de fiscale vrijstellingen benut zijn.

Boxkeuzes zijn niet gemakkelijk. Zeker niet omdat een keuze voor box 1 definitief is.
Vanuit box 1 is er namelijk geen terug meer!
Het zal duidelijk zijn dat ook dit onderdeel uiterst adviesgevoelig is.