A en B†

Woord Omschrijving

Aanvangschuld

Hoogte van de oorspronkelijke lening.

Administratiekosten

De kosten die een geldgever in rekening brengt voor het behandelen van een hypotheekaanvraag.

Afkoopwaarde

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beŽindiging van een kapitaalverzekering.

Aflossingsnota

Een afrekening die door de geldgever opgemaakt wordt wanneer een geldlening -voortijdig- wordt afgelost. Daarin staat gespecificeerd welk bedrag terugbetaald dient te worden plus eventuele extra rente en kosten.

Aflossingsvrije hypotheek

Hypotheekvorm waarbij tijdens de looptijd alleen rente wordt betaald en geen aflossing.

Aflossingsschema

Ook wel aflossingsplan genoemd. Er zijn drie basisvormen: tussentijds periodiek†aflossen, achteraf aflossen met een kapitaalverzekering en achteraf aflossen met een beleggingsrekening.

Afsluitkosten

Het totaal van alle kosten, die moeten worden gemaakt ter verkrijging van de hypotheek. Zoals: afsluitprovisie, taxatiekosten en notariskosten.

Afsluitprovisie

Een eenmalig bedrag, dat de geldgever in rekening brengt bij het afsluiten van de lening.

AnnuÔteiten

Hypotheekvorm waarbij de termijnen, die uit rente en aflossing bestaan, door de jaren heen gelijk blijven.

Bankgarantie

Een verklaring waarmee de bank zich borg stelt voor het nakomen van de verplichtingen. Doorgaans kan dit in de plaats komen van een vaak verplichte waarborgsom.†

Bankhypotheek

Hypotheekakte waarbij een maximaal op te nemen hypotheekbedrag wordt afgesproken. Tussentijds kan men dus weer tot het maximum opnemen zonder dat via de notaris†een nieuwe akte†moet worden opgemaakt.

Basis hypotheek

Hypotheek waarbij het bedrag onder 75% van de executiewaarde van de woning blijft.

Belastingaftrek

De hypotheekrente die men betaalt voor de financiering van de eigen woning is in box 1 aftrekbaar.

Beleggingshypotheek

Hypotheekvorm waarbij de lening gecombineerd wordt met een verpande beleggingsrekening.

Bereidstellingsprovisie

De door de†geldgever in rekening gebrachte vergoeding bij verlenging van de hypotheekofferte.

Boeterente

Extra rente, die de bank in rekening brengt, wanneer de maandelijks verplichte betalingen te laat worden ontvangen. Ook wordt boeterente in rekening gebracht wanneer er meer wordt afgelost, dan toegestaan.

Boetevrije aflossing

Een extra onverplichte aflossing op de lening, waarover de geldgever geen boeterente in rekening brengt. Doorgaans is boetevrije aflossing toegestaan indien deze niet meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijke hoofdsom.†

Bouwdepot

Het deel van de lening, dat nog niet wordt uitgekeerd, omdat de woning nog niet is afgebouwd (nieuwbouw en verbouw) Naarmate de bouw vordert, zullen steeds weer bedragen uit het bouwdepot worden opgenomen, totdat, aan het einde van de bouw, het depot "leeg" is.†