R, S en T

Woord Omschrijving

Rente

Het percentage dat in rekening gebracht wordt over het uitstaande hypotheekbedrag.

Renteherzieningsdatum

De datum waarop de geldgever het bestaande rentekontrakt ( bijv. 5 jaar vast) zal wijzigen.  

Rentemiddeling

Een nieuw rentepercentage vaststellen door het rentepercentage van de voorgaande rentevastperiode op te tellen bij het nieuwe dagrentepercentage en beide gewogen te middelen.Dit kan een goed alternatief zijn voor het oversluiten van een hypotheek.

Rente-opslag

Een opslag boven het normale rentepercentage, bijvoorbeeld voor een tophypotheek.

Rentevastperiode

De afgesproken periode waarin de hypotheekrente gelijk blijft.

Restschuld

Het gedeelte van de oorspronkelijke hypotheeklening dat nog niet is afgelost.

Royement

Wanneer de hypotheekschuld volledig is terugbetaald, geeft de geldgever hiervan een verklaring af (royementsvolmacht). Deze verklaring wordt naar de betrokken notaris verzonden. Met deze verklaring wordt de inschrijving van de hypotheek in het openbare register doorgehaald.

Spaarhypoheek

Hypotheekvorm met aflossing uit een kapitaalverzekering aan het eind van de looptijd. Het spaartegoed wordt gegarandeerd opgebouwd.

Stichtingskosten

Alle kosten inclusief meerwerk die worden gemaakt voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Taxatierapport

Waardebepaling van een onroerende zaak (woning)  in rapportvorm. Geldverstrekkers eisen meestal een taxatierapport om te weten of de waarde voldoende is om de lening te dekken.

Tophypotheek

Indien het hypotheekbedrag hoger is dan 75% van de executiewaarde spreekt men van een tophypotheek.

Transportakte

Akte die de notaris opmaakt waarbinnen de overdracht van het eigendom van de woning wordt omschreven en de voorwaarden waaronder dat is gebeurd. De akte wordt ingeschreven in het kadaster.

Transportaktekosten

De kosten van de officiŽle akte die door de notaris wordt opgemaakt, (zie hierboven) vermeerderd met de registratiekosten en de kadastrale rechten.