Middelrente
Een middelrente is een uitstekende mogelijkheid als u zekerheid op lange termijn zoekt. Het jaarlijks te betalen percentage wordt vastgesteld op basis van een gemiddelde rente. Dit gebeurt gedurende de gehele looptijd van de hypotheek.

Ieder jaar wordt 10% of 20% van de hypotheek aangepast aan de nieuwe dagrente. Door deze systematiek worden grote renteschommelingen voorkomen, waardoor een hypotheek met middelrente voor nagenoeg constante maandelijkse lasten zorgt.

Bandbreedte
Een slimme combinatie van een variabele rente en meer zekerheid. Uw rente schommelt, net als bij een variabele rente, per maand. Bij iedere schommeling wordt echter de "bandbreedte" niet in rekening gebracht. De bandbreedt kan vari๋ren tussen de 1% en de 3,5%.

Een voorbeeld:
Zou uw rentecontract dus 6% zijn met een bandbreedte van 2%, dan verandert uw rente pas wanneer de rente voor vergelijkbare "nieuwe" leningen  hoger zou zijn dan 8% of lager dan 4%. Wanneer de rente voor nieuwe leningen dus met meer dan 2%  gaat afwijken. Vervolgens wordt aan u uitsluitend het verschil in rekening gebracht. Een rentestijging van 2,5% betekent in uw geval dus dat uw rente met slechts 0,5% stijgt.

Renteplafond
Indien u zo lang mogelijk wilt profiteren van een lage rentestand, is een variabele rente het meest aantrekkelijk. U loopt echter wel het risico dat de rente in de loop der tijd stijgt. En als die boven het niveau komt dat u maximaal had willen betalen, wordt uw voordeel omgebogen in een nadeel. 

Bij een renteplafond bepaalt u zelf de hoogte van de rente die u maximaal wilt of kunt betalen gedurende een bepaalde periode. Stijgt de rente boven de door u vastgestelde limiet, dan wordt de rente automatisch voor u vastgezet. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij u bij het maken van de juiste keuze maximaal zullen begeleiden.

Verschillende beschermingsmethodes
Niet iedere geldgever hanteert dezelfde beschermingsmethodes. En niet iedere geldgever kent dezelfde rentevaste periodes. Welke geldgever dan ook in uw geval de voorkeur verdient, zal afhangen van uw persoonlijke eisen.