Vaste rentes
Uw maandlast bestaat grotendeels uit rente. Bij een variabele rente betekent dit dus dat uw maandlasten eveneens zullen schommelen. Met de keuze de rente "vast" te zetten gedurende een aantal jaren, kunt u uw maandlasten gedurende langere tijd vastleggen.  Weliswaar kent de vaste rente doorgaans een hoger percentage (zie onder ïndicatie), het zal wel een rustig gevoel kunnen geven. Een goed argument hierbij is om de keuze af te laten hangen van de vraag of een rentestijging, en daarmee een lastenverzwaring, financieel problemen kan opleveren.

Welke rentevastperiode?
Het lijkt makkelijk: vast is vast en daar zal weinig in te kiezen zijn. Gelukkig ligt dat wat genuanceerder. Want met "vastzetten" wordt bedoeld dat u uw hypotheekrente gedurende een vooraf opgegeven aantal jaren ongewijzigd wilt laten. En daarmee is feitelijk iedere rente die niet variabel is, dus een vaste rente. Vastzetten kan al vanaf één jaar. Tot zelfs 30 jaar! In het spraakgebruik spreekt men echter van een vaste rente wanneer die minimaal vijf jaren ongewijzigd zal blijven. De meest gekozen periodes zijn vijf en tien jaar. Maar vijftien en twintig jaar hebben het voordeel dat uw nettoschuld dan al behoorlijk is afgenomen en u vooral bij een spaarhypotheek minder last heeft van een hogere rente.

Voorwaarden
De voorwaarden verschillen aanzienlijk per geldgever. Over het algemeen kan gesteld worden dat de rente die de geldgever zal hanteren, hoger wordt naarmate u meer zekerheid wenst. Toch is dat niet altijd het geval. En daarom zullen wij altijd voor u ook de verschillende geldgevers met elkaar vergelijken.  Door goed gebruik te maken van de mogelijkheden die de voorwaarden bieden, kunt u uiteindelijk beter af zijn.

Een overzicht van de belangrijkste voorwaarden en mogelijkheden:

  • Starten met oriëntatie vastzetten tegen het oude tarief
  • Orientatie in het laatste of laatste twee jaar
  • Rentemiddeling
  • Ruime keuze rentevastperiodes op een herzieningsdatum
  • Mogelijkheid rente mee te nemen of door te geven