Aflossingsvrije hypotheek
Bij de aflossingsvrije hypotheek, ook wel "huurhypotheek’ of "fixehypotheek" genoemd, kenmerkt zich, de naam zegt het al, door het volledig afwezig blijven van aflossing. Wordt bij iedere andere hypotheekvorm vermogen opgebouwd door het steeds lager worden van de hypotheekschuld, bij de aflossingsvrije hypotheek is dat uiteraard niet zo.

Een groot nadeel van deze vorm is dat binnen het nieuwe belastingklimaat (zie onder "belastingen") aftrek van hypotheekrente na de eerste 30 jaren niet meer mogelijk is. Het zal duidelijk zijn dat dit terugtrekken van fiscaal voordeel een forse stijging van de toekomstige woonlasten tot gevolg zal hebben. Het maximaal aflossingsvrije hypotheekdeel is voor Nationale Hypotheek Garantie overigens zelfs beperkt tot 50% van de vrije verkoopwaarde.
Voordeel is uiteraard, dat de aflossingsvrije hypotheek, door het volledig ontbreken van aflossing, relatief goedkoop is.

Jonge kopers, zeg tot 35 jaar, doen er echter verstandig aan om niet voor deze vorm te kiezen. Voor een relatief klein bedrag per maand extra, kan namelijk toch de volledige lening worden afgelost. Het betekent uiteraard wel iets hogere maandlasten, maar naar de toekomst toe, meer mogelijkheden en zeker minder risico. 

Krediethypotheek

Dit is een doorlopend krediet met uw woning als onderpand. De krediethypotheek kan zonder meer gecombineerd worden met een al bestaande hypotheek bij een andere geldgever en kan zelfs verstrekt worden boven de waarde van de woning. Zo kan de krediethypotheek bijvoorbeeld gebruikt worden om de woninginrichting mee te financieren U kunt tot de limiet kosteloos aflossen en opnemen.