Spaarhypotheek
Ook de spaarhypotheek is een variant op de ouderwetse levenhypotheek. Met de bijbehorende fiscale voordelen. Anders dan bij de levenhypotheek bestaat bij de spaarhypotheek doorgaans niet de mogelijkheid tussentijds van geldgever te wisselen. Daar staat tegenover dat de verzekeraar, die doorgaans nauw aan de geldgever gelieerd is, de uitkering voor 100% garandeert.

Dat komt omdat de verzekeraar uw spaarpremies rechtstreeks belegt in uw eigen hypotheek. Wordt aan u 8% rente in rekening gebracht over de lening, dan ontvangt u ook 8% rente over het opgebouwde spaartegoed. En juist die koppeling heeft een prettige bijkomstigheid: mocht uw hypotheekrente stijgen, dan stijgt uw spaarrente eveneens. Om dan bij een verhoogde spaarrente te voorkomen dat de einduitkering te hoog zou worden, zal de verzekeraar de spaarpremie vervolgens gaan verlagen. Zo heeft een rentestijging steeds een verlaging van de premie tot gevolg. En omgekeerd wordt een rentedaling steeds gevolgd door een stijging van de premie.  

Hybride hypotheek
De hybride hypotheek is een combinatie van de spaarhypotheek en de universal-life-hypotheek. Bij deze hypotheek kan tussentijds worden afgewisseld tussen beleggen en sparen. Deze hypotheek wordt dan ook wel de verbeterde spaarhypotheek genoemd. De voorwaarden om tussentijds te switchen tussen sparen en beleggen verschillen echter sterk per aanbieder. Maar u mag van ons verwachten, dat we het voor u helder op een rij zullen zetten.