Unit-linked-hypotheek 
Bij de unit-linked-hypotheek wordt tussentijds (in principe) niets afgelost. Ook hier wordt de lening aan het einde van de looptijd ineens afgelost. Het is dan ook een variant op de oude levenhypotheek Dus is ook hier het fiscale voordeel, dat gepaard gaat met de renteaftrek, optimaal. Anders dan bij de spaarhypotheek en de levenhypotheek wordt bij de unit-linked-hypotheek echter de premie belegd in obligaties en aandelenfondsen. Fondsen die u zelf kiest.

Het verschil ligt dus op het terrein van de wijze waarop het eindkapitaal wordt opgebouwd. Voordeel van deze vorm is de grote mate van flexibiliteit. Niet alleen is het een levenhypotheek, waardoor de verzekeraar en de geldgever niet dezelfde hoeven te zijn, wat het tussentijds wisselen van geldgever makkelijker maakt, maar ook hebt u de vrijwel volledige vrijheid tussentijds de wijze van beleggen te wijzigen. Over beleggen vindt u overigens meer informatie onder "vermogensbeheer/beleggen".

Universal-life-hypotheek
Ook de universal-life-hypotheek is weer een variant op de levenhypotheek. Met dus maximaal fiscaal voordeel en het relatief eenvoudige tussentijds wisselen van geldgever. Het is feitelijk zelfs een variant op de hierboven beschreven unit-linked-hypotheek. Want ook hier kunt u uw beleggingen zelf sturen.

Bij de universal-life-hypotheek wordt echter toegevoegd dat u tussentijds zelfs volledig vrij bent de vorm van uw kapitaalverzekering te wijzigen, terwijl de premie gelijk kan blijven. Zou u bijvoorbeeld tussentijds besluiten dat de ingebouwde overlijdensdekking verlaagd kan worden, dan blijft er van uw periodieke inleg automatisch meer over om te beleggen. In een aantal gevallen ligt zelfs het moment van uitkeren niet vast, wat de constructie wel buitengewoon flexibel maakt.

Openheid
Juist bij dit soort hypotheken is het voor verzekeraars vrij gemakkelijk om volledige openheid van zaken te geven. Niet alleen worden de kosten nauwkeurig opgegeven, ook kunt u de beleggingsprestaties van uw verzekeraar nauwgezet volgen. Met de huidige technische ontwikkelingen kunt u steeds vaker de waarde in uw polis, zeven dagen per week en 24 uur per dag, via internet of een speciale telefoonlijn opvragen.

Wij gaan graag samen met u na welke van de verschillende mogelijkheden in uw geval de voorkeur zou verdienen. Want de juiste hypotheekoplossing vinden en de juiste geldgever en verzekeraar, blijft toch maatwerk.