Vereniging Eigen Huis
Vereniging Eigen Huis is de grootste consumentenorganisatie voor huidige en toekomstige huiseigenaren en telt nu ruim 645.000 leden. Zij bieden leden verschillende diensten aan, waaronder de advisering over bouwtechnische, juridische, financiŽle en fiscale zaken, het beoordelen van bestek en tekeningen, verzekering- en onderhoudsservice en controles tijdens de bouw. Daarnaast behartigt deze organisatie de collectieve en individuele belangen van de Nederlandse eigenwoningbezitter. Per jaar vinden er ongeveer 600.000 contacten plaats tussen leden en adviseurs van de vereniging. De vereniging is gevestigd in Amersfoort en telt 165 medewerkers.  

Consumentenbond
De Consumentenbond is dť vereniging in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten. Met als motto: consumenten in staat stellen beter en makkelijker keuzen te maken, met respect voor mens en milieu. Informatie en advies. Zij doen dat met vergelijkende tests van producten en diensten. De uitkomsten daarvan staan in de Consumentengids, de ConsumentenGeldgids, de Reisgids, de Nieuwsbrief Gezond, de Digitale Consument en op hun website. Verder geven zij boeken en cd-roms uit over allerlei consumentenonderwerpen.