Nationale Hyptheek Garantie
Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunt u de aanschaf van uw woning volledig financieren. Ook is het mogelijk om een hypotheek later bij een verbouwing alsnog over te sluiten naar NHG. Het maximale hypotheekbedrag in 2009 is 265.000. Tevens Steeds meer mensen kiezen voor een hypotheekgarantie: de afgelopen jaren werd n op de drie woningen in deze prijsklasse met NHG gefinancierd. Een lening met NHG is financieel voordelig. Maar minstens zo belangrijk: een hypotheekgarantie geeft u zekerheid en veiligheid.

Tijdelijk hogere kostengrens van 350.000,-
Tegen de achtergrond van de kredietcrisis heeft de Minister voor WWI (Wonen, Wijken en Integratie) ter stimulering van de koopwoningmarkt per 1 juli 2009 ingestemd met een verhoging naar 350.000,- en vanaf 17 september 2009 uitsluitend voor de financiering voor de aankoop van een woning.

Bij verkrijging van bestaande bouw houdt NHG standaard rekening met 12% bijkomende kosten, waardoor de koopsom of de taxatiewaarde niet meer mag bedragen dan 312.500,-. Bij verkrijging van nieuwbouw rekent NHG standaard met 8% bijkomende kosten en bedraagt de maximale koop-/aanneemsom dus 324.074,-.

De voordelen op een rij:

  • Lagere hypotheekrente tot 0,7%
  • Volledige financiering
  • Ook achterstallig onderhoud en woningverbetering meefinancieren
  • Verantwoord lenen
  • Veiligheid door borgstelling
  • Kosten fiscaal aftrekbaar

Lagere hypotheekrente
Een lening met Nationale Hypotheek Garantie is financieel aantrekkelijk. De financiers geven u namelijk een lagere hypotheekrente. U krijgt deze korting, omdat het Waarborgfonds borg staat voor terugbetaling: een extra zekerheid voor de financiers. Uw rentevoordeel kan oplopen tot 0,7% procent.

Volledige financiering
Met Nationale Hypotheek Garantie kunt u de aankoop van uw woning volledig financieren. Eigen geld is dus niet nodig. Gezien de lagere hypotheekrente is Nationale Hypotheek Garantie ook interessant als u wl eigen geld hebt.

Achterstallig onderhoud en woningverbetering meefinancieren
Bij een woning met achterstallig onderhoud mogen de herstelkosten, mits deze blijken uit het taxatierapport of een aanvullend bouwkundig rapport, volledig in de lening worden opgenomen. Dat mag tot maximaal het bedrag dat de woning door de verbetering meer waard wordt.

Verantwoord lenen
Om te bepalen hoe hoog uw lening maximaal kan zijn, houdt de Nationale Hypotheek Garantie rekening met uw inkomen en de actuele rentestand. Hiervoor hanteert NHG normen die in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) zijn opgesteld. Door de inkomensnormen weet u zeker dat u bij een normaal uitgavenpatroon na aftrek van de woonlasten voldoende geld overhoudt voor bijvoorbeeld verzekeringen, een auto, boodschappen en kleding.

Veiligheid
Bij Nationale Hypotheek Garantie staat het Waarborgfonds borg voor terugbetaling van de lening. Mochten onvoorziene omstandigheden ertoe leiden dat de hypotheeklasten niet meer betaald kunnen worden, zodat de woning zelfs verkocht moet worden, dan betaalt het Waarborgfonds een eventueel tekort aan de financier. Formeel zal de huiseigenaar dit bedrag wel terug moeten betalen. Maar als u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en het verlies zoveel mogelijk heeft beperkt, dan heeft het Waarborgfonds mogelijkheden de restschuld kwijt te schelden. Een veilig gevoel.

Kosten fiscaal aftrekbaar
Voor Nationale Hypotheek Garantie betaalt u een bijdrage aan het Waarborgfonds Eigen Woningen. De borgtochtprovisie bedraagt 0,45% van het geleende bedrag. Deze provisie is fiscaal aftrekbaar; u krijgt dus een deel terug van de belasting. Door de fiscale aftrekbaarheid en doordat u een lagere hypotheekrente krijgt, verdient u de bijdrage voor NHG meestal al binnen een jaar terug.

Bereken hier zelf de kosten:

Hypotheek EUR NHG-kosten.

Klik voor meer informatie www.nhg.nl