Notaris
Dan komt het moment waarop de bank u definitief het geld ter beschikking stelt. De aktes liggen bij de notaris van uw keuze ter ondertekening. Het zal u inmiddels niet meer verbazen dat wij ook de hypotheekakte controleren. Komt de akte volledig overeen met wat u eerder in de offerte hebt ondertekend? De afronding van uw hypotheekaanvraag. Een afronding waar de notaris een belangrijke rol in speelt. De notaris heeft overigens meerdere taken, enkele worden hieronder uiteengezet.

Wonen
In Nederland kan de eigendomsoverdracht van een woning alleen worden geregeld door een notaris. Deze is er verantwoordelijk voor dat de eigendomsoverdracht vlekkeloos verloopt. Dit gebeurt onder andere door te controleren of er beslag is gelegd op de woning, of de verkoper failliet is, of het huis niet al aan een andere persoon is verkocht en of de koper de koopsom al bij de notaris heeft gestort. De notaris zorgt ervoor dat de koper eigenaar wordt van de woning en dat de verkoper de koopsom ontvangt.

Hypotheekverlening
Hypotheekverlening kan alleen door de eigenaar of erfpachter van de woning geschieden. De eigenaar of erfpachter ontvangt een geldbedrag waarvoor hij aan de bank recht van hypotheek moet verlenen. Dit betekent dat de eigenaar aan de bank het recht verleent om de woning te verkopen als de eigenaar de verplichtingen niet kan nakomen. Dit moet in een notarieele akte vastgelegd worden.

Estate Planning
Omdat het aantal leden per gezin bovendien afneemt, worden deze grotere vermogens verkregen door steeds minder personen. Een belangrijk gevolg hiervan is dat de successierechten die worden geheven met betrekking tot het erven van deze vermogens, behoorlijk oplopen. Notarissen hebben zich gespecialiseerd in het geven van advies om de successierechten zoveel mogelijk te beperken. Deze dienstverlening wordt ’estate planning’ genoemd.

Relatievormen
De notaris kan huwelijkse- en registratievoorwaarden en een samelevingscontract opstellen, eventueel gecombineerd met een testament. Hiermee zijn de de beoogde rechtsgevolgen (uw wensen) vastgelegd, niet alleen om duidelijkheid te hebben bij scheiding maar ook bij overlijden.

Kosten
Sinds de nieuwe notariswet mag de notaris binnen bandbreedtes verschillende prijzen hanteren. Zeker indien u meerdere aktes nodig heeft, is het verstandig van te voren een kostenopgave te vragen.

Voor een kostenvergelijking kunt u kijken op:

  • www.degoedkoopstenotaris.nl
  • www.notariscompare.nl

  •