Overheid
De overheid heeft altijd het eigen woningbezit gestimuleerd. De belangrijkste wijze en ook de bekenste is de hypotheekrenteaftrek. In het verleden waren er premie A, B en C woningen met subsidie. Op dit moment is er alleen de koopsubsidie.

Koopsubsidie
Koopsubsidie is een tegemoetkoming in de hypotheeklasten

De kenmerken:

  • Koopsubsidie wordt toegekend bij de aankoop van een woning of een woonwagen met standplaats.

  • De subsidie is bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen.

  • De koopsubsidie wordt maandelijks uitbetaald aan de eigenaar en is vergelijkbaar met huursubsidie.
  • De koopsubsidie bedraagt maximaal 170,16 per maand, belastingvrij.
  • Op de koopsubsidie kan een toeslag worden gegeven wanneer overdrachtsbelasting in rekening wordt  gebracht.
  • Als uit de berekening blijkt dat meer koopsubsidie nodig is dan  170,16 per maand, komt u niet in aanmerking voor koopsubsidie.

Ontvangt u huursubsidie? Of komt u gezien uw inkomen daarvoor in aanmerking? Dan kan koopsubsidie worden verstrekt indien ook aan andere voorwaarden wordt voldaan. Deze hebben te maken met:

  • Uw eigen vermogen
  • De kosten van de woning
  • De hypotheek
  • De staat van onderhoud van de woning

Koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. Na drie jaar wordt nagegaan of u er nog steeds voor in aanmerking komt. Het bedrag wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. U ontvangt de tegemoetkoming voor maximaal vijf periodes van drie jaar. Komt u na vijftien jaar nog steeds in aanmerking voor koopsubsidie, dan ontvangt u een bedrag ineens voor de resterende periode.