Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI)

De adviseurs die zijn aangesloten bij het GIDI vinden het belangrijk dat u een goed inzicht krijgt in de dienstverlening die zij u bieden. Zowel u als uw adviseur hebben baat bij een duidelijk beeld, waarbij de wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten. Om u van de gewenste informatie te voorzien, heeft de NBVA, samen met zusterorganisatie NVA en het Verbond van Verzekeraars, een Code met regels opgesteld (de GIDI). Een NBVA-assurantieadviseur is vanaf 1 januari aanstaande verplicht zich aan deze Code te houden en u op de hoogte te stellen van de inhoud van deze Code. Kortweg zal de NBVA-adviseur u voorzien van informatie met betrekking tot zijn kantoor over de volgende zaken: Ten eerste is belangrijk dat u weet op welke gebieden (bijvoorbeeld schadeverzekeringen of pensioenadviezen) het kantoor adviseert en welke werkzaamheden het voor u verricht ten aanzien van advisering, administratie en begeleiding. Maar ook de bereikbaarheid van een kantoor is relevant voor u. Wanneer en hoe is het kantoor bereikbaar (denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een schadegeval)? Tevens zal een kantoor u moeten informeren over allerhande zaken omtrent premies en premiebetaling. Daarnaast wordt er inzicht verschaft over de relatie die men heeft met de diverse verzekeraars en de wijze waarop een kantoor wordt beloond. En hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van een kantoor? Ook daarover krijgt u concrete informatie; bij welke verenigingen is men aangesloten en welke diploma’s heeft een kantoor in huis? Het kan gebeuren dat u uw relatie met het kantoor wilt beŽindigen, bijvoorbeeld omdat u gaat verhuizen. Hoe kunt u dat doen en wat gebeurt er met de ondergebrachte verzekeringen? Ook daaromtrent moet het kantoor u informeren voordat het een relatie met u aangaat. Het is van belang dat uw wederzijdse verwachtingen ook in de loop der tijd blijven overeenstemmen. Daarom rust niet alleen op de adviseur, maar ook op u de verantwoordelijkheid de wederpartij tijdig en goed te informeren over wijzigingen in uw situatie. Het gaat hier om ontwikkelingen die betrekking hebben op de bij het kantoor ondergebrachte verzekeringen, bijvoorbeeld wijzigingen in de gezinssituatie, in de werksituatie, in de huisvesting of in de inboedel. Tenslotte kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Hoe behandelt het kantoor uw klachten en bij welke instanties of organisaties kunt u terecht als u er niet uitkomt met het kantoor zelf?