De NVA

Voor assurantieadvies kunt u in Nederland op veel plaatsen terecht. Maar hoe weet u nu dat u een goed advies krijgt? Het NVA-lidmaatschap staat voor kwaliteit, professionaliteit en betrouwbaarheid.

De NVA is een ondernemersorganisatie waarbij zo’n 1000 assurantiekantoren zijn aangesloten. Om lid te mogen worden moeten de assurantiekantoren voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De NVA behartigt de belangen van de aangesloten kantoren en biedt haar leden tal van diensten en producten die tot doel hebben de professionaliteit en kwaliteit van de aangesloten assurantiekantoren te bevorderen.

Ledenservice
Leden weten met vragen over ontwikkelingen in de branche, ondernemersvragen en vragen op het terrein van personeelszaken, kantoororganisatie en marketing hun weg naar deze afdeling goed te vinden. De medewerkers van deze afdeling komen uit de praktijk van het assurantiekantoor en weten wat er zich in de dagelijkse bedrijfsvoering afspeelt. Om hiermee voeling te blijven houden, bezoeken zij regionale afdelingsvergaderingen en hebben zij veel contact met de leden.

Beleidszaken
Het volgen van ontwikkelingen op politiek, macro-economisch, fiscaal, juridisch en internationaal terrein is voor formulering van beleid zeer belangrijk. Als brancheorganisatie is de NVA richting de overheid, branchegenoten en diverse maatschappelijke organisaties de stem voor de bedrijfstak.

De afdeling Beleidszaken voorziet het bestuur van relevante informatie en vertaalt de ontwikkelingen naar gevolgen voor het assurantiebemiddelingsbedrijf. Op basis hiervan is het NVA-bestuur in staat toekomstig beleid te bepalen.

Communicatie
De contacten met de pers verlopen via deze afdeling. Ook andere communicatie-uitingen, zoals het maandblad Reflector, het jaarverslag, de website, interviews etc. worden door deze afdeling gecoordineerd.

Ook de publiciteitscampagnes op televisie en in diverse andere media worden door deze afdeling verzorgd. NVA-leden betalen naast hun contributie een bijdrage voor collectieve reclame. De reclameactiviteiten van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een grotere naamsbekendheid.

Regionale afdelingen
De vereniging is verdeeld in 18 regio’s. Iedere regionale afdeling heeft een eigen bestuur. Er worden regiovergaderingen georganiseerd waar leden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen.

Secties
De NVA kent twee aparte secties: de Sectie Registermakelaars ter Beurze en de Sectie Mediac (adviseurs voor medische en academische beroepsbeoefenaren).