Belastingvoordeel
Zoals gezegd zorgt lijfrente, onder meer, voor extra belastingteruggave. De fiscus staat u namelijk toe een bepaald gedeelte van uw bruto inkomen buiten de belastingheffing te laten. En de belasting, die u mogelijk al via uw salaris over dat gedeelte betaald hebt, ontvangt u dan simpelweg terug. Dat "aftrekbare" gedeelte wordt de lijfrenteaftrek genoemd. Voorwaarde is wel dat het bedrag van de aftrek door u wordt overgemaakt aan een verzekeringsmaatschappij, die dat vervolgens voor u gaat beleggen. Maar daarover verderop meer.

Aangezien de lijfrente "valt" in de hoogst voor u geldende belastingschijf, kan uw belastingvoordeel aanzienlijk zijn. Tot zelfs 52%. Wat vaak als eerste voordeel wordt gezien.
Een duidelijk tweede voordeel is dat de rendementen, die de verzekeraar in de tussentijd voor u behaalt, niet tussentijds bij u worden belast. Een derde voordeel is dat het vermogen, dat u zo opbouwt, niet met vermogensrendementheffing wordt belast.
En dan het moment van uitkeren: doorgaans de periode waarin u met pensioen bent.
Gedurende die periode zal veelal een lagere belastingschijf voor u van toepassing zijn, waardoor het vierde voordeel optreedt.

De voordelen dus:

  • nu aftrek in de hoogst voor u geldende belastingschijf (maximaal 52%)
  • geen belastingheffing over de rendementen
  • geen belastingheffing over het opgebouwde vermogen
  • tijdens uitkeren veelal een lagere belastingschijf van toepassing (de laagste is 17%)

Op de volgende pagina gaan we eerst wat dieper in op de wijze van beleggen.