Eerst wat algemene informatie

Niet zo ingewikkeld
Wie zich in zijn eigen pensioen gaat verdiepen, komt al snel tot de ontdekking dat het een vrij ingewikkelde materie is. Althans, dat lijkt zo. Dat lijkt zo, omdat er verschillende soorten "pensioen" zijn.

Soms gaat het over nabestaandenpensioen, soms ook over wezenpensioen. En vrijwel altijd gaat het ook over "ouderdomspensioen". En op zich is dat niet zo bijzonder. De jaarlijkse pensioenopgave van de werkgever geeft daar doorgaans voldoende duidelijkheid over. Er staat vrijwel altijd duidelijk op waar u, op uw pensioendatum, op kunt rekenen. En op zich is dat niet zo ingewikkeld.

Wel ingewikkeld
Ingewikkelder wordt het wanneer we nagaan welk type pensioen er gehanteerd is. Want juist het type pensioen bepaalt op welke manier uw pensioenrechten meegroeien met salarisstijgingen. En zo kan het pensioen van regeling 1 ineens duizenden euro’s hoger uitkomen dan het pensioen van regeling 2. En dat is veel.

Nog ingewikkelder wordt het wanneer we nagaan op welke manier het pensioen, wanneer het eenmaal is ingegaan, meestijgt met de inflatie.

En echt duister wordt het wanneer we na proberen te gaan op welke manier de wetgever toestaat iets extra’s te doen. Simpel gezegd: wie eerder met pensioen wil of wie zijn pensioen niet toereikend vindt, loopt al snel aan tegen strakke fiscale regels. En tegen een overvloed aan mogelijkheden. De een nog beter dan de andere, zo lijkt het.

U kunt het uzelf makkelijk maken. Want pensioenadvisering is namelijk ons dagelijks werk. U kunt ons via de contactknop, of telefonisch, vragen om mee te denken. Wij zullen dan voor u nagaan welke pensioenregeling voor u geldt en welke rechten u opbouwt. En daarna is het voor u vrij makkelijk na te gaan of dit voldoende is. En of er wel of geen aanvullingen nodig zijn.

Voor diegenen die zelf op zoektocht willen, zijn de volgende pagina’s.
Allereerst vindt u meer uitleg over de bestaande mogelijkheden.