Is 70% pensioen echt zo ideaal?
Allereerst is pensioen niets anders dan "uitgesteld loon". Uitgesteld loon dat verdiend werd tijdens de werkzame periode. Pensioen heeft dan ook altijd te maken met een (voormalig) dienstverband. Een zelfstandig ondernemer heeft geen dienstverband met een werkgever. En bij de ondernemer is dan ook geen sprake van pensioen. Hij zal zijn "oudedagsinkomen" dan ook op een andere manier moeten opbouwen. Wij verwijzen u hiervoor naar "pensioen voor de ondernemer", een van de volgende pagina’s.

Norm
Het is algemeen bekend dat de belastingdruk na de 65ste verjaardag aanmerkelijk lager is dan in de jaren daarvoor. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrijwel alle pensioenregelingen ervan uit gaan dat het inkomen na de pensioendatum bruto lager mag zijn dan voor de pensioendatum.
Bij een gemiddeld inkomen betekent dit dat een pensioen van 70% (van het laatste bruto inkomen) netto ongeveer gelijk uit komt.

De "bruto" teruggang heeft in die gevallen "netto" geen al te grote gevolgen. Wel is het zo dat bij de hogere inkomens de gevolgen van die bruto teruggang wel merkbaar worden. Maar, zoals gezegd, bij een gemiddeld inkomen heeft dit nauwelijks effect.

Die 70% pensioennorm wordt over het algemeen opgebouwd in 40 dienstjaren. En dus begint het opbouwen doorgaans op de 25ste verjaardag. Met 1,75% per jaar (40 x 1,75% = 70%).

Dat opbouwen van pensioenrechten, simpel gezegd het "sparen voor het pensioen", kan in beginsel op vier verschillende manieren:
1. Beschikbare premie
2. Middelloon
3. Gematigd eindloon (ook wel eindloon 55 genoemd)
4. Eindloon

Op de volgende pagina’s gaan we dieper in op de verschillende pensioenvormen. Eventueel kunt u via de werkgever opvragen voor welke vorm hij bij uw pensioenregeling heeft gekozen.
Maar eerst nog even iets over het AOW-gat.