Hoe worden tekorten aangevuld
Allereerst kunt u zich de vraag stellen of een tekort ook werkelijk een tekort is. Een daling van het netto inkomen is immers niet erg wanneer daar een daling van lasten tegenover staat.
Zo kunnen diverse lasten verdwenen zijn wanneer uw pensioendatum eindelijk is aangebroken. Zoals bijvoorbeeld de hypotheek. Of de financiële lasten van studerende kinderen.

Het verdient dan ook sterk aanbeveling eerst de volgende berekening te (laten) maken:

Nu Op 65
1. netto inkomen: € ........
2. netto lasten (hypotheek, kinderen, PL e.d.) € ........
u hebt dus echt nodig: € ........
3. netto pensioeninkomen: € ........
Tekort of overschot: € ........

Natuurlijk is de hoogte van uw pensioeninkomen van belang. En natuurlijk speelt de pensioenvorm daarbij een maatgevende rol. Maar of er tekort is of niet, wordt mede bepaald door de lasten die u dan nog hebt. Wellicht geeft bovenstaande berekening, in uw geval, aan dat het met uw pensioeninkomen wel goed zit. Misschien ook niet. Zelfs is het mogelijk dat u er niet uit komt.

Maar voldoende of tekort, het is goed om dat ruim vooraf te weten. Zodat er, als dat nodig is, ook ruim vooraf nog maatregelen genomen kunnen worden.

Natuurlijk kunt u zelf gaan rekenen. En wij hopen dat deze "site" u voldoende informatie geeft om dat te kunnen doen. U kunt ook besluiten het rekenwerk simpelweg door ons te laten doen. Het is ons vak en wij hebben daar nu eenmaal de benodigde computerprogramma’s voor. Net wat u wilt. 

Eén ding zal daarbij, hopen we, duidelijk zijn. Een goede "oudedagsregeling" begint niet bij 70% van het bruto inkomen, maar bij 100% van het netto inkomen. Hoe dan ook, zodra uw of onze berekeningen aangeven dat er tekort is, wordt het tijd om maatregelen te nemen. En wanneer we ook dat ruim vooraf doen, vallen de lasten reuze mee

We helpen u graag. Via de contactknop kunt u ons waarschuwen.