Waar iemand in loondienst (een deel van) het pensioen kan laten regelen via de werkgever, heeft de ondernemer het minder makkelijk. Hij (of zij) zal alles zelf moeten regelen.

Verkoopwaarde van de onderneming
Voor sommige ondernemers zal op de pensioendatum blijken dat de onderneming (nog steeds) verkoopwaarde heeft. Voor die ondernemer is die verkoopwaarde dan ook een vast onderdeel van het pensioen. Bij de andere ondernemer blijkt juist het tegendeel. En wanneer die laatste ondernemer toch op een riante verkoop heeft gerekend, ontstaat daar echt een pensioenprobleem. Verkoopwaarde of geen verkoopwaarde. Het is een wel erg onzekere factor.

FOR
Jaren geleden heeft de overheid voor de ondernemer de FOR (Fiscaal Oudedags Reserve) in het leven geroepen. Een fiscale mogelijkheid om een deel van de winst te reserveren voor de "oude dag". Een uitstekende mogelijkheid om pensioenvermogen op te bouwen.

Helaas, hoe begrijpelijk ook, de FOR wordt daar zelden voor gebruikt. Want vrijwel geen enkele ondernemer heeft de via de FOR gereserveerde bedragen ook daadwerkelijk gereserveerd staan.
De FOR betekent daar simpelweg een vergroting van de liquiditeit. Liquiditeit, die in de eigen onderneming wordt belegd. En goedkoper is dan bankkrediet. Een tweede nadeel is dat het via de FOR opbouwen van "oudedagsvermogen" beperkt wordt door de hoogte van het ondernemersvermogen. En wie geen "rijke" onderneming heeft, kan dus tevens niet echt goed "meedoen" aan de FOR.

Lijfrente
Blijft over de lijfrentemogelijkheid. Over lijfrente vindt u meer onder de informatiebutton "lijfrente", bovenin dit scherm. Maar lijfrente betekent in ieder geval een overeenkomst met een levensverzekeraar. Het betekent dus verlies aan liquiditeit. Maar het betekent tevens een volledig veilig stellen van oudedagsvermogen. Een daadwerkelijk reserveren dus.

Wel is het van belang na te gaan of deze methode voldoende rendement oplevert. Een rendement dat grotendeels moet komen uit het verschil in belastingdruk. Nú de premies aftrekken in een hogere belastingschijf en later de lijfrentetermijnen dus weer laten belasten in een lagere belastingschijf. Dat is een deel van het spel.
Maar als dat interessant blijkt te zijn, staat het hele scala aan lijfrentemogelijkheden voor u open.
Koopsommen, premiepolissen, combinaties van beide, koppelingen aan arbeidsongeschiktheidsrentes, verzorging van nabestaanden, de mogelijkhedenen zijn legio.

Accountant
We stellen u graag voor om, samen met u, een "oudedagsplan" op te zetten en dat dan samen met uw accountant te toetsen op redelijkheid. Onze tijd is voor u kostenloos. En we stellen u die tijd graag ter beschikking. Om u inzicht te geven.

Maar ook voor u als ondernemer geldt, wacht er niet te lang mee. Wie 64 is geworden, heeft weinig mogelijkheden meer. En bovendien, wie er vroeg mee begint, kan de lasten over een lange periode uitsmeren.

U kunt nu simpelweg de contactknop gebruiken. En daar invullen dat u over uw pensioen wilt praten. En dat is de eerste stap.

De volgende stap zetten wij.
Samen met uw accountant.