De kapitaalverzekering 
Een kapitaalverzekering (ook wel genoemd "levensverzekering") is een overeenkomst waarbij een verzekeraar zich verplicht op een zeker moment in de toekomst een uitkering te doen. Dat kan zijn op de einddatum van de verzekering. Mits de verzekerde persoon op dat moment in leven is. Het kan ook tussentijds zijn, direct bij het overlijden van de verzekerde.

Die "overlijdensdekking" is met name geschikt om mensen verzorgd achter te laten. U leest er meer over onder de button "gezondheid en leven/overlijden". Maar op deze pagina’s willen we meer kijken naar het andere deel, de uitkering op de einddatum met de combinatiemogelijkheden. Want juist dat deel is meer geschikt om op lange termijn vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek. Of voor het opbouwen van pensioen. Of gewoon, om te beleggen.

Binnen alle mogelijkheden om vermogen te vormen neemt de kapitaalverzekering een wel heel bijzondere plaats in. Want waar alle andere beleggingsvormen gedurende de looptijd door de fiscus met warme belangstelling worden gevolgd, blijkt juist de kapitaalverzekering (in een aantal vormen) volledig te zijn vrijgesteld van die "vermogensrendementheffing". 
Met name is dat het geval bij:
  • Kapitaalverzekering voor het aflossen van de hypotheek
  • Kapitaalverzekering bedoeld voor het opbouwen van pensioen (lijfrente)

Groei 
Met een traditionele spaarrekening groeit uw vermogen door de rentebijschrijving. Belegt u via de beurs, dan groeit uw vermogen enerzijds door dividend en anderzijds door  koerswinst (zeker op lange termijn). 

Ook met de kapitaalverzekering groeit uw vermogen. U kunt kiezen voor:

  • Groei via deelname in beleggingsfondsen
  • Groei via belegging in hypotheken 
  • Groei via bedrijfswinst van de betrokken verzekeraar

Daarnaast  kan er standaard gecombineerd kan worden met tal van verschillende soorten van overlijdensverzekering. Ook kan er gecombineerd worden met arbeidsongeschiktheiddekkingen. En tot slot kan er vaak, fiscaal gunstig, gecombineerd worden met een hypotheek of met pensioen/lijfrente.

Overlijdensdekking
Is een belegging gekoppeld aan een overlijdensdekking, dan zorgt de verzekeraar er voor dat het beoogde spaardoel (bijvoorbeeld EUR 200.000 over twintig jaar) wordt afgemaakt, mocht u eerder komen te overlijden. Een uitstekend alternatief wanneer u een echt spaardoel hebt.

Arbeidsongeschiktheid
Ook deze verzekeringsvorm kunt u koppelen aan uw periodieke inleg. Het resultaat zal zijn dat uw spaardoel ook wordt afgemaakt, wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt zou raken. Een goed middel wanneer u een beleggingsverzekering wilt inzetten om pensioenvermogen op te bouwen.

Regelmaat
En tot slot is een tevens regelmatig gekozen reden om voor een verzekeringsconstructie te kiezen, het feit dat er een vast beleggingsschema gaat ontstaan. U ontvangt immers iedere periode een acceptgiro.

Voorkeur?
Er zijn diverse methodes om vermogen te vormen. De kapitaalverzekering is er een van.
Maar wat bepaalt de voorkeur? Daarover gaat de volgende pagina.