Vast zetten of niet?
Met sparen wordt in het algemeen bedoeld: geld opzij leggen. Soms wordt ook bedoeld: beleggen. Daar is overigens zoveel over te vertellen dat we daar een apart deel gewijd hebben. U vindt die informatie onder de button "beleggen".

Maar deze pagina’s gaan dus over het "ouderwetse" sparen. Met geld dat even niet nodig is.
En dan is het prettig wanneer dat geld in die tussentijd een hoge rente oplevert.

De "bankverzekeraars"
Toen enige jaren geleden de overheid de verzekeringsmaatschappijen toestond ook bankdiensten aan te bieden, is hun marktaandeel op het terrein van spaarrekeningen fors gestegen. Een marktaandeel dat vrijwel constant groeit, vanwege de vaak extra hoge rente die ze bieden. Die hoge rente is het simpele gevolg van het feit dat verzekeringmaatschappijen er geen netwerk van "kaskantoren" op na hoeven te houden. Storten en geld opnemen, het gebeurt allemaal "giraal". Op die manier kunnen computers een groot deel van de werkzaamheden overnemen. En dat heeft (logisch) een hoge rente tot gevolg.

Storten en opnemen
Geld storten kunt u vanaf iedere bankrekening. Geld opnemen gaat anders: u geeft telefonisch door welk bedrag u wenst op te nemen, waarna dat bedrag direct wordt overgemaakt op uw eigen bank- of girorekening. Dat wordt de tegenrekening genoemd. Die tegenrekening geeft u gelijk bij het aanvragen van uw spaarrekening al op. En daarmee zijn misverstanden volledig uitgesloten.

U gaat dus sparen. En u wilt de hooste rente. U zult begrijpen dat die rente hoger zal worden, naarmate de bankverzekeraar uw geld langer mag gebruiken. De rente voor een "deposito" is dan ook vaak beduidend hoger dan voor een "direct opvraagbare spaarrekening". Maar waar gaat de voorkeur naar uit, wat is verstandig?

Spaardoel
Allereerst is het belangrijk dat u nagaat of u met dit sparen een bepaald doel voor ogen heeft. Want in dat geval moet uw spaargeld in ieder geval weer beschikbaar komen op het moment, dat u uw spaardoel (een nieuwe auto?) bereikt heeft.

Splitsen
Maar in het algemeen is het verstandig twee spaarrekeningen aan te houden:

  1. Een "algemene reserve" rekening (voor het geval dat....)
  2. plus een vaste spaarrekening voor de hogere rente, het zogenaamde "deposito".

Voorkeur?
Er zijn diverse methodes om vermogen te vormen. De spaarrekening is er een van. Maar wat bepaalt de voorkeur? Daarover gaat de volgende pagina.