Deels weer aan de slag?
Als u op of na 1 januari 2004 ziek bent geworden, wordt u na twee jaar ziekte en de ’poortwachtertoets’ gekeurd door UWV. UWV kijkt bij de keuring naar wat u, met uw beperkingen door ziekte of handicap, nog wl kunt en wat u daarmee kunt verdienen. Waarschijnlijk zult u een bepaald percentage minder kunnen verdienen dan voorheen. Dit percentage heet het ’loonverlies’.

Is uw loonverlies tenminste 35% maar minder dan 80%? Of is het loonverlies 80% of meer maar zijn er veel kansen op herstel? In die gevallen krijgt u te maken met de WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WGA vult uw loon aan als u werkt, en biedt een uitkering als u niet werkt.

Als het loonverlies minder is dan 35%, bent u niet arbeidsongeschikt en kunt u weer aan het werk of blijven werken.

Is het loonverlies 80% of meer en is er geen of slechts een geringe kans op herstel? Dan krijgt u op grond van de WIA een uitkering op grond van de IVA, de WIA-regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten