Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt?
Als u op of na 1 januari 2004 ziek bent geworden, wordt u na twee jaar ziekte en de ’poortwachtertoets’ gekeurd door UWV. UWV kijkt bij de keuring naar wat u, met uw beperkingen door ziekte of handicap, nog wl kunt en wat u daarmee kunt verdienen. Waarschijnlijk zult u een bepaald percentage minder kunnen verdienen dan voorheen. Dit percentage heet het ’loonverlies’.

Is uw loonverlies tenminste 80% of meer en zijn er geen of slechts geringe kansen op herstel? In dat geval bent u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en heeft u recht op een uitkering op grond van de WIA-regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ( IVA).

Is al eerder dan na twee jaar ziekte duidelijk dat u volledig arbeidsongeschikt bent en dat er geen kans is op herstel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een verkorte wachttijd van minimaal 13 en maximaal 78 weken. U kunt dan eerder een aanvraag indienen voor een IVA-uitkering.

Als er nog een geringe kans is op herstel, wordt u jaarlijks herbeoordeeld. Uitkomst hiervan kan zijn dat u in de IVA blijft of dat u gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard. In dat laatste geval geldt voor u de WGA, de WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Is uw loonverlies minder dan 80% of verwacht de verzekeringsarts dat u voldoende herstelt om weer (deels) aan het werk te kunnen? Dan geldt meteen de WGA