Arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen en DGA

Voor ondernemers geen WIA
Kan een werknemer bij ziekte terugvallen op wettelijke regelingen, voor de zelfstandig ondernemer en de DGA bestaat er geen basisvoorziening. Op 1 juli 2004 is de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) afgeschaft. U zult dus zelf maatregelen dienen te treffen. 

De twee weken ziek zijn is doorgaans geen groot financieel probleem en misschien heeft u voldoende middelen om twee maanden te overbruggen.

Alternatieve oplossingen
Maar wat nu wanneer uw ziekte langer duurt? Hoe lost u het tekort aan arbeidskracht dan op? Meer personeel inzetten met alle kosten van dien? Of minder omzet accepteren en dus minder winst? Verder interen op eigen vermogen? Inkrimpen? De zaak verkopen? Of verzekeren? Het zijn verschillende oplossingen. Voor hetzelfde probleem: de terugvallende winst.

Wij brengen het graag samen met u in kaart. Dat afwegen. Het zoeken naar oplossingen.
Zoals gezegd, verzekeren is slechts een van de oplossingen.