Levensverzekering en belasting
Een levensverzekering is een overeenkomst waarbij een verzekeraar zich verplicht op een zeker moment in de toekomst een uitkering te doen. Dat kan zijn op de einddatum van de verzekering. Mits de verzekerde persoon op dat moment in leven is. Het kan ook tussentijds zijn, direct bij het overlijden van de verzekerde.

Vroeger
Van oudsher heeft de levensverzekering in Nederland fiscaal altijd een bijzondere plaats ingenomen. Waar het sparen via een bankrekening altijd werd "bestraft" met belastingheffing, kon de levensverzekering er op rekenen dat de uitkering belastingvrij zou blijven. Daar stond dan wel tegenover dat bij de levensverzekering een minimaal aantal jaren gespaard diende te worden. Vaak zelfs langer dan twintig jaren. Dat maakte de levensverzekering dan ook tot de methode om belastingvrij vermogen te vormen op lange termijn.

En nu?
Sinds die tijd is er wel het een en ander veranderd. Recente nieuwe wetgeving heeft tot gevolg gehad dat "bank sparen" en "verzekerd sparen" fiscaal dichter tegen elkaar aan zijn gekropen. Zo wordt het groeien van het spaartegoed in beide gevallen identiek belast. Want beide spaarvormen vallen nu onder de zogenaamde "vermogensrendementheffing".

De volgende levensverzekeringen zijn vrijgesteld van vermogensrendementheffing:

  • kapitaalverzekering voor het aflossen van de hypotheek van de eigen woning
  • lijfrenteverzekering bedoeld voor het opbouwen van pensioen 

Gaat uw belangstelling  uit naar een kapitaalverzekering om uw hypotheek mee af te lossen, kijk dan bij "hypotheken", links op het scherm. Over de combinaties met lijfrente vindt u meer informatie hierboven onder "pensioenen / lijfrente". Over de kapitaalverzekering om vermogen te vormen vindt u meer onder "vermogensbeheer / kapitaalverzekeringen".

Wij zijn bereikbaar via de contactknop .