Wat is een ongeval
Verzekeraars verstaan onder ongeval "een plotseling van buitenaf en ongewild op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat de dood of geneeskundig vast te stellen letsel tot gevolg heeft". Het gaat daarbij dus om:

  • dood, of
  • geneeskundig vast te stellen letsel
  • veroorzaakt door een ongeval

Het betekent automatisch dat er geen uitkering volgt wanneer het overlijden of de invaliditeit het gevolg zou zijn van een ziekte. Een ongevallenverzekering levert dus altijd slechts een deeloplossing. Alleen dekking bij ongeval en niet bij ziekte.

Verder wijkt ook de wijze van "schade vergoeden" af van wat gebruikelijk is. Het zou voor de hand liggen om bijvoorbeeld een WAO-beschikking te volgen. 50% arbeidsongeschiktheid zou dan 50% uitkering moeten betekenen. Maar het werkt op een andere wijze.

Overlijden door een ongeval betekent uiteraard simpelweg dat het daarvoor verzekerde bedrag wordt uitgekeerd. Maar wanneer er sprake is van geneeskundig vast te stellen letsel, gaat men uit van vooraf vastgestelde percentages.

Op de volgende pagina ziet u een dergelijke opgave als voorbeeld.