Een overlijdensverzekering is helder
Eigenlijk is de overlijdensverzekering het soort verzekering dat simpelweg doet wat wordt beloofd: een uitkering doen wanneer een bepaalde situatie zich voordoetDus zonder voorbehouden. In dit geval betekent dat dus, dat wanneer een bepaalde met name genoemde persoon overlijdt, de polis uitkeert.

Daarbij bent u volledig vrij om zelf de hoogte van de uitkering te bepalen. Ook bent u volledig vrij te bepalen hoe lang die verzekering zou moeten lopen. Wanneer u die keuzes gemaakt heeft, zal de uitkering bovendien, binnen zekere voorwaarden, belastingvrij uitgekeerd worden.

Voorbeelden
Het betekent dat dit soort verzekeringen bij uitstek geschikt is om mensen "verzorgd" achter te laten.
Voorbeelden zijn:

  • aflossen van een hypotheek bij overlijden van de kostwinner
  • gezinshulp na overlijden
  • extra weduwenpensioen (of weduwnaarspensioen)
  • aflossen van bedrijfsleningen na overlijden van de ondernemer
  • uitkopen erfgenamen na overlijden van de compagnon

Op de volgende pagina willen we wat dieper ingaan op die verzorgingsgedachte. En met name dan over "weduwenpensioen" (of weduwnaarspensioen).