Algemene Nabestaanden Wet
Zoals op veel terreinen heeft de Nederlandse overheid ook voor de nabestaandenbasisvoorziening geregeld. Vanuit die basis kunt u nagaan wat er nog geregeld zou moeten worden voor uw nabestaandeniet. 

De basisregel
Het uitgangspunt is dat iedereen die een samenwonende partner verliest door overlijden, een basisinkomen krijgt aangeboden. De Algemene Nabestaande Wet (ANW). Deze geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Daarbij is wel van belang dat beide partners getrouwd zijn geweest of minimaal een erkende vorm van partnerschap zijn aangegaan. Op grond daarvan zal duidelijk zijn dat de ANW (onder meer) geen uitkering zal verstrekken in situaties waarbij, bijvoorbeeld, de vader overlijdt en een ongehuwde inwonende dochter achter laat.

Rekenmachine

Het recht hebben op de ANW en het berekenen van de hoogtekunt u doen bij "Rekenmachines". U kunt de hoogte van de uitkering bij uw overlijden voor uw partner berekenen en omgekeerd.  De uitkering is bruto zodat er na loonheffing netto minder overblijft.

Indien de conclusie is dat de uitkering te laag is, dan kan een overlijdensverzekering uitkomst bieden. Wel dient er nog rekening gehouden te worden met een "nabestaandenpensioen" via de werkgever en dekkingen binnen uw hypotheek.