Wat is vaak al gedekt?
Wie zich particulier verzekert tegen ziektekosten, heeft vaak de mogelijkheid ook tandartskosten mee te verzekeren. Vaak als onderdeel van de particuliere polis. Soms als aparte polis. De meeste particuliere polissen bieden zelf al dekking voor:

  • kaakchirurg
  • orthodontist
  • tandartskosten voor minderjarige kinderen
    (Het loont overigens zeker de moeite uw polis hierop na te kijken. Er zijn nog steeds grote verschillen)

En daarmee kan de tandartsverzekering zich dus beperken tot de pure tandarts- en -techniekkosten voor volwassenen.

Beperkte dekkingen
Bij de verschillende mogelijkheden die de verzekeraars aanbieden, valt op dat men eigenlijk nooit een volledige dekking geeft.  Sommige verzekeraars vergoeden standaard 75% van de tandartskosten tot  2.000 per jaar.  Anderen vergoeden wel 100%, maar dan tot maximaal  1.000 per jaar.
Het maakt het vergelijken niet makkelijker.

Premies
De premie bedraagt gemiddeld 12 per persoon per maand. Afhankelijk van de uiteindelijke dekkingskeuze kan die premie iets hoger of iets lager liggen. Ook hier is het dus een kwestie van vergelijken.

Als onafhankelijk adviseurs beschikken wij over de polisvoorwaarden van vrijwel alle tandartsverzekeringen die er zijn. Van veel daarvan zijn zelfs de onderlinge verschillen overzichtelijk in kaart gebracht. Om goed te kunnen vergelijken.