Een vergelijking

maatschappij 1 maatschappij 2
medische noodzaak vereist ja ja
wachtlijstbemiddeling ja nee
vergoeding voor ziekenhuisopname volledig volledig
voor privé-kliniek volledig na toestemming volledig
buitenlandbehandeling niet vergoed volledig binnen Europa
huisarts volledig volledig
preventief onderzoek 1x per jaar volledig
orthodontie max. € 2.000 max. € 3.000 tijdens hele leven
fysiotherapie max. 9 beh.na verwijzing volledig
acupunctuur max. € 1.000 volledig
harttransplantatie volledig na toestemming volledig

Zo maar een kleine greep uit de polisvoorwaarden van twee willekeurige verzekeraars. Vanzelfsprekend is het feitelijke overzicht beduidend groter. Maar we hebben geprobeerd hier aan te geven dat voorwaarden op veel onderdelen verschillen. Verschillen die u zou moeten kennen voordat u een ziektekostenverzekering afsluit.  

Op de volgende pagina vindt u wat meer informatie over wat wij op dit terrein voor u kunnen doen.