Wat kunnen wij voor u betekenen
Iedereen is anders en stelt andere eisen. Waar de een er op staat dat een behandeling ook in het buitenland vergoed moet worden, zal de ander meer belang stellen in een onbeperkte vergoeding van alternatieve geneeswijzen. Mensen verschillen in voorkeuren en polissen verschillen in voorwaarden.

Verplichte acceptatie
In Nederland bestaat de "standaard pakketpolis", een soort voortzetting van de ziekenfondsdekking, deze is voor partculier verzekerden. Het betreft hier een basispakket dat een minimale dekking geeft, net als het ziekenfonds. Verzekeraars zijn echter verplicht u zonder voorwaarden vooraf te accepteren op die polis, mits de aanvraag wordt gedaan binnen 6 maanden nadat u het ziekenfonds heeft verlaten. Diegene die een uitstekende gezondheid geniet, kan een keuze maken uit alle particuliere polissen.

Goede informatie
Om de juiste keuze te maken beschikken wij, als onafhankelijke adviseurs, beroepsmatig over de polisvoorwaarden en premies van vrijwel alle ziektekostenverzekeraars in Nederland. Dit maakt het zoeken naar de voor u meest ideale polis een stuk eenvoudiger. Op deze manier kan er eveneens een vergelijking gemaakt worden tussen uw huidige polis en de eventueel nieuw te kiezen polis.

De echte 100%-polissen
Uit gemaakte vergelijkingen blijkt dat sommige verzekeraars alles vergoeden. Concreet betekent dit alle behandelingen voor 100% vergoed worden, ongeacht de duur, prijs of behandellocatie.