Verhaalsbijstand
Zodra u aan het verkeer deelneemt, staat u bloot aan de risico’s daarvan. Vaak heeft een aanrijding alleen blikschade tot gevolg. Maar soms is er meer aan de hand. Is de aanrijding door uzelf veroorzaakt, dan bent u voor de vergoeding van uw eigen blikschade afhankelijk van uw eigen autoverzekering. Dat zal duidelijk zijn.

Maar het kan ook zijn, dat het juist de tegenpartij is die de schade heeft veroorzaakt. En in dat geval zal de WA-verzekering van uw tegenpartij uw schade moeten vergoeden. Het is helaas algemeen bekend dat dit niet altijd even soepel verloopt. Zeker niet wanneer uw tegenpartij zelf onwillig is.

Die schade kan vervolgens uit heel wat meer bestaan dan alleen de blikschade. Wat te denken van autohuur (voor vervangend vervoer) of waardevermindering (uw auto is immers een "schadeauto" geworden). In een enkel geval zal er zelfs letselschade verhaald moeten worden. De premie is gemiddeld zo’n € 20 per jaar.

Rechtsbijstand
Met de verhaalsbijstand achter u zullen de juristen van uw eigen verzekeraar er alles aan doen om uw schade verhaald te krijgen op de schuldige tegenpartij. Alleen wanneer de zaken echt ingewikkeld gaan worden, kan het zijn dat er een rechter aan te pas moet komen.. Dat is het terrein van de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering gaat dan ook beduidend verder dan de verhaalsbijstand.

De rechtsbijstandverzekering betaalt simpel gezegd alle kosten die nodig zijn om uw gelijk te krijgen. Tot en met de advocaatkosten en de griffiekosten tijdens de rechtszaak. De premie daarvan ligt dan ook wel iets hoger dan die van de verhaalsbijstand. Houdt u rekening met gemiddeld zo’n € 40 per jaar, per voertuig.