Standaard dekking
In beginsel zijn alle plotselinge onzekere gebeurtenissen verzekerd, zoals  botsing, storm, brand. Bepalend daarbij is dat de schadeoorzaak "onzeker" moet zijn geweest. Een kampvuur stoken onder het luifel zal meestal niet onder de dekking vallen.

Zorgvuldig onderhoud
Verder staat er "plotselinge gebeurtenissen". Dat betekent dus tevens dat een geleidelijk optredende schade geen vergoeding oplevert. Slijtage is bijvoorbeeld een geleidelijk proces en wordt daardoor dan ook niet door verzekeraars gedekt. Periodiek onderhoud brengt slijtage immers altijd bijtijds aan het licht.

Total loss
Over het algemeen betekent dit dat de verzekeraar de dagwaarde vergoedt, minus de waarde van de restanten. Is de caravan total loss in zijn eerste levensjaar, dan wordt de nieuwwaarde vergoed. Gebeurt het later, dan wordt meestal de dagwaarde vergoed.